KORUNK TÁRSADALMI PROBLÉMÁJA, A CSR PROGRAMJAINK ALAPJA

Az eddigi tevékenységeink eredményei alapján, kijelenthetjük hogy

 • korunk fiataljainak szükségük van a munkaválallaláshoz szükséges kompetenciájuk fejlesztésére,
 • nem rendelkeznek naprakész munkaerő-piaci információkkal,
 • nincsenek kitűzött céljaik a jövőjüket illetően,
 • a formális oktatás intézményrendszerében nem jut elég idő a tudatos karriertervezésre.

Különösen fenn áll ez a probléma azon fiatalok körében, akik hátrányos helyzetűek, vagy földrajzilag illetve gazdaságilag elmaradott környezetben élnek. Legsúlyosabb a helyzet azokban a családokban, ahol generációs a munkanélküliség, a szülők nem dolgoznak, elveszítették céljaikat, nem tudják motiválni gyermekeiket sem. Éppen ezért kiemelten fontos a példamutatás, a karrier- és életúttervezés bemutatása, amely a változás eszköztárával új lehetőségeket kínál a karriertervezés előtt álló új generációnak.

köz

 
 Vállalati CSR programjaink kiemelt és átfogó célja, ezért  az oktatás és a munka világa közötti kapcsolat megerősítése és a fiatalok felkészítése a munkaerő-piacra.

 

Céljaink megvalósítása érdekében, elkötelezettek vagyunk a Vállalatok CSR programjaiban való együttműködésben, közös akciók, programok létrehozásában, a hosszú távú fenntarthatóság és a fiatalok fejlesztése és foglalkoztathatóságának elősegítése érdekében. Ez szervezetünk küldetése is:

"A fenntartható fejlődés elősegítése és támogatása, a helyi közösségek és az egyének képzése-fejlesztése; valamint az aktív állampolgáriság, az európai kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása, a társadalmi, közösségi részvétel fokozása a helyi-, nemzeti-és nemzetközi kölcsönös együttműködés révén."

 

VÁLLALATOKKAL KÖZÖS EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MEGVALÓSÍTHATÓ CSR PROGRAMJAINK

(A programterv megtekintéséhez kattintson a címére.)

karrierlab 
KARRIERLAB
  
MIND 
NYÁRI TÁBOROK
 poster
"AC" KÉSZSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT

                             pályaorientációhoz

 

A CSR PROGRAMJAINK KÖZVETLEN CÉLCSOPORTJAI

16-25 éves, hátrányos helyzetű (nehéz szociális és gazdasági körülmények, vidéken élők, kisebbségek, iskolából lemorzsolódott) általános, közép-, és felsőfokú tanulmányaikat befejező utolsó éves diákok, hallgatók, vagy már nem tanuló és nem dolgozó (NEET) fiatalok.

 

A CSR PROGRAMOK CÉLKITŰZÉSEI A CÉLCSOPORT KÖRÉBEN

 • A programokban résztvevő fiatalok karrierük megalapozásához ismereteket kapjanak mind önmagukról, mind munkaerő-piaci környezetükről és kellően megalapozzák a jövőjüket
 • A résztvevő fiatalok fogalmazzák meg saját helyzetüket és céljaikat, alakuljon ki bennük a tudatos munkavállalás igénye, fogadják el a jövőbeni munkavállalásukhoz szükséges életpálya-építés szükségességét.
 • Személyes tapasztalataik alapján alakítsanak ki pozitív viszonyt a munka világához, ismerjék meg az adott szakma elvárásait, felelőssségi köreit.
 • A résztvevők motivációjának erősítése, a munkához való pozitív attitűdjük kialakítása, illetve vállalkozói szemléletformálásuk "vállalkozó a vállalkozásban".
 • A résztvevők folyamatszemléletének kialakítása, amely segítségével menedzselni tudják nem csak álláskeresési folyamatát de az életüket is,
 • Betekintést kapjanak szakmákhoz vezető utakra, ismerjék meg azok követelményeit, nehézségeit és a munkavállalás jogi hátterét
 • Ismerkedjenek meg közelebbről egy-egy vállalattal, szakmával és az adott szakma sajátosságaival.
 • Információkat kapjanak trendi helyi képzési lehetőségekről, munkalehetőségekről, külföldi mobilitási és önkéntes programokról.
 • Vállalatok széleskörű munka lehetőséget kínáljanak számukra,  ezzel helyben tartsák a fiatalokat, elkerülve elvándorlásukat.

 

A CSR PROGRAMJAINK CÉLJAI VÁLLALATI OLDALON

 HR és Marketing területen:
 • Munkáltatói imázsépítés, a vállalat megbecsülésének növelése.
 • A fogyasztók és alkalmazottak lojalitása, motiváltságának erősítése.
 • Álláslehetőségek, gyakornoki programok népszerűsítése.
 • Munkaerő toborzás, adatbázis építés segítése, előszűrés. 

 

 A CSR programban résztvevő Munkavállalók körében:
 •  Befogadói-elfogadói attitűd erősítése, munkavállalói nyitottság építése a társadalmi feladatok iránt.
 • Társadalmi kommunikáció, társadalmi párbeszéd kialakítása és fenntartása.
 • Munkavállalói kompetenciák fejlesztése, kiemelten: Tolerancia fejlesztése, Kölcsönös tisztelet és megértés erősítése, Az előítéletek és sztereotípiák leküzdése.

 

A CSR PROGRAMJAINK TÁRSADALMI CÉLJAI

 • Hosszú távon programunk eredménye hozzájárul a helyi fiatalok foglalkoztathatóságához, munkanélküliségük csökkentéséhez, a családok jólétéhez, gazdasági növekedéséhez
 • Vállalati- Civil együttműködésünk példaértékű lehet más helyi Vállalatok és Civilek részére. A program során kialakított jó CSR gyakorlatainkat, módszereinket megosztjuk, továbbadjuk más helyi szervezeteknek, vállalatoknak, akik további közös helyi CSR programokat valósíthatnak meg a jövőben.
 • A program hozzájárul az abban részt vevő munkatársaink, önkénteseink, gyakornokaink és a Vállalatok pro-bono munkatársainak személyes kompetenciái – tolerancia, kölcsönös tisztelet és megértés, előítéletmentesség- fejlesztéséhez és szakmai ismereteinek bővítéséhez. Hosszútávon ez növeli a munkavállalók motivációját és elkötelezettségét, a munkavállalók helybentartását.
 • Társadalmi párbeszéd alakul ki nem csak a szektorok között, de a munkavállalók és a munkáltatók között is, ami elősegíti a kölcsönös és hatékony együttműködést, és a felmerülő helyi problémákra való közös és innovatív megoldások, fejlesztési tervek kidolgozását, melynek helyi közösségfejlesztő ereje van.
 • A helyi lakosság körében erősödik a "befogadói-elfogadói" attitűd, nyitottabá válnak a helyi társadalmi feladatok iránt.

 

Együttműködésünk esetén, a CSR programunk tevékenységi tervét közösen, a Vállalatuk és a célcsoport igényei alapján dolgozzuk ki részletesebben és valósítjuk meg; továbbá támogatásuk esetén, a támogatási összeggel számla és egyéb dokumentációk alapján részletesen elszámolunk a Vállalatuk felé. A programterv elfogadása és a szóbeli együttműködésünk megkötése után Megbízási szerződést kötünk, mely garanciát jelent kölcsönös érdekeik védelmére is.

Ezúton szeretnénk felkérni, hogy partneri együttműködésével és támogatásával a jövőben Ön is segítse célkitűzéseink megvalósulását!

Kérjük, lehetőségeihez mérten támogassa a CEIPES Hungary Egyesület programját!


Előre is köszönjük együttműködési szándékát!

 

Amennyiben többet szeretne megtudni programjainkról, kérem lépjen kapcsolatba velünk itt.

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés