A CEIPES HUNGARY EGYESÜLET kiemelt jelentőséget tulajdonít tevékenysége során a MINŐSÉG és a MINŐSÉGTUDATOSSÁG legmagasabb szintű megvalósításának. Ennek érdekében elkötelezte magát a minőségirányításI rendszerének fenntartása és folyamatos fejlesztése, valamint a szükséges emberi és technikai erőforrások biztosítása iránt.  Az egyesület teljes mértékben elkötelezett az ügyfelek megelégedettsége, az egyesület jó hírneve, piaci versenyképessége, biztonságos és hosszú távú jövője, valamint dolgozóinak, önkénteseinek boldogulása érdekében.

 

ÉRTÉKEINK
DSCF3196
Igényes szakmai munka

Legfontosabb értékünk az a folyamatosan megújuló és kiemelkedő színvonalon végzett szakmai munka, mely alapján ügyfeleink hosszútávra választanak minket a partnerüknek. Nyitottak vagyunk az új információkra, és az így megszerzett tudást arra használjuk, hogy javítsuk kapcsolatainkat, megoldásainkat és szolgáltatásainkat. Megszerzett ismereteink és a testvérszervezeteinktől átvett „jó gyakorlatok" által folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat.

Kreatív gondolkodás

Innovatív-kreatív ötletek alkalmazása munkánk során. Olyan szolgáltatás kialakítására törekszünk, amelyekkel ügyfeleink sikerrel elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon, vagy vissza térhetnek a munka világába. 

Együttműködési készség

Segítjük, támogatjuk ügyfeleinket karrierjük építésében tervezéssel, képzéssel és munkaerő-piaci információ nyújtásával. hogy megvalósíthassák céljaikat a munkában és az életben.

Változásokhoz való gyors alkalmazkodás

Sikereink alapja vállalkozó szellemünk és gyors reagálásunk; mert merünk újítani, kockázatokat vállalni, fejlődni, új módszereket kipróbálni, alkalmazni, de ügyfeleinket soha nem tesszük ki kockázatnak. 

Mások méltóságának tiszteletben tartása

A nemre, nemzetiségre, világnézetre (így különösen a vallásra és politikai nézetekre), való tekintet nélkül a mások méltóságának minden tekintetben egyenlő tisztelete a a munkatársak között és a külső kapcsolatokban egyaránt.

MINŐSÉGCÉLJAINK
  • Szolgáltatásaink megfelelő minőségének biztosítása és folyamatos fejlesztése az ügyfeleK elégedettségének fenntartására.
  • Teljes körű szolgáltatási tevékenységünk folyamatosan és maradéktalanul elégítse ki ügyfeleink igényeit.
 
CÉLJAINK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN...
  • Az egyesület vezetése bevezette és működteti a 24/2004 (VI.22.) az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló FMM rendelet szerinti dokumentált minőségirányítási rendszert, melynek hatékony működtetéséért, a folyamatos minőségjavításért felelősséget vállal.
  • Ügyfeleink igényeinek időben történő, legalaposabb megismerésére törekszünk, hogy így képesek legyünk a szolgáltatás minőségét mindig az ügyfelek igényeihez igazítani.
  • Munkatársainktól elvárjuk a minőségközpontú gondolkodást és az ennek megfelelő felelősségteljes munkavégzést.
  • Minden tevékenységhez a követelményeknek megfelelően képzett és gyakorlott személyzetet alkalmazunk, és biztosítjuk a betanulást, begyakorlást valamint a szakmai továbbfejlődés lehetőségét.
  • Gondoskodunk a tevékenységünkre és szolgáltatásainkra vonatkozó belső előírásoknak, az ügyfél követelményeknek, valamint a Magyarországon hatályos jogi és egyéb követelményeknekvaló maradéktalan megfelelésről.
  • Rendszeres oktatásokkal és továbbképzési hozzájárulással segítjük az egyesület tagjainak és önkénteseinek egyéni fejlődését, valamint a minőség fontosságának tudatosítását.
  • Külső és belső kapcsolatainkban hosszú távra tervezünk, partnereinket és önkénteseinket is érdekeltté téve elvárásaink teljesítésében, melyet folyamatosan ellenőrzünk.
  • Egyesületünk elnöksége minden munkatársától, tagjától és partnerétől elvárja, hogy a minőségpolitikát megértse, az előírt folyamatokat megvalósítsa, és folyamatosan tökéletesítse aktívan részt vállalva ezzel a minőségirányítási rendszer működtetésében, személyes felelősségével és tudásával járuljon hozzá a politika, a célok és elvárások teljesüléséhez, ezáltal a szervezet hatékony és minőségi működéséhez és ismertségének fokozásához.

 

Debrecen, 2017. március 01.


Hajzer Angelika
egyesületi elnök

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés