egyesuletrol-1

Egyesületünk 2011-től Ifjúsági Karrier Központként működő non-profit szervezet;  célunk a fiatalok munkanélküliségének mérséklése, foglalkoztathatóságuk növelése; továbbá aktív állampolgársági részvételének erősítése,  hazai- és nemzetközi közösségi programok- készségfejlesztés, ismeretterjesztés, tanácsadás, mentorálás, tanácsadás - megvalósításán keresztül.

Központunk Debrecenben a Nyíl utcán található,  ifjúsági közösségi tér és karrier iroda.  Önkéntes munkatársaink HR területen (pszichológus, tréner, HR tanácsadó, coach ) dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek. Szervezetünk kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel és számos helyi partnerséggel rendelkezik. Hajdú-Bihar megyében kiváló kapcsolatot ápolunk mind munkáltatókkal, oktatási intézményekkel és más civil szervezetekkel.

 
KÜLDETÉSÜNK

egyesuletrol-3

 

A fenntartható fejlődés elősegítése és támogatása, a helyi közösségek és az egyének képzése-fejlesztése; valamint az aktív állampolgáriság, az európai kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása, a társadalmi, közösségi részvétel fokozása a helyi-, nemzeti-és nemzetközi kölcsönös együttműködés révén.

 

 
CÉLJAINK
  • Olyan eszközök biztosítása, melyek elősegítik a társadalom innovációs, kreatív és inkluzív fejlődését, a formális-, nem-formális és informális képzésen keresztül valamennyi ember számára bármely életkorban.
  • A munkaerőpiac szempontjából közvetlenül releváns foglalkoztathatóság és a munkaerő-piacra való belépés elősegítése (munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt) hozzájárulva ezzel a munkanélküliség csökkenéséhez és a gazdaság növekedéséhez.
  • A társadalmi kohézió erősítése az aktív állampolgárság eszközeivel: mobilitási programok, az önkéntesség népszerűsítése és európai együttműködések előmozdítása, a hátrányos megkülönböztetés leküzdése és az emberi jogok védelme és tiszteletben tartása mellett.
  • Multikulturális nevelés és a kulturális sokszínűség elfogadásának előmozdítása a lakosság körében: különböző népek, nemzetiségek kultúrájának, nyelvének, szokásainak, tradícióinak megismertetése egymással, a kölcsönös tisztelet és egymás értékeinek és hagyományainak megbecsülése mellett.
TEVÉKENYSÉGEINK
IKK

 

 

  • Egész életpályát végig kísérő egyéni pályaorientáció  és munkaerő-piaci tanácsadás.
  • Új állás illetve új munkakör betöltéséhez szükséges készség -, és képességfejlesztő tréningek műhelymunkák megszervezése és lebonyolítása
  • Hazai és európai önkéntes tevékenységek, önfoglalkoztatás, hazai és külföldi munkavégzés, mobilitási programok lehetőségeiről információk nyújtása.
  • Kulturális hazai és nemzetközi konferenciák, találkozók, csereprogramok műhelymunkák, estek, fesztiválok szervezése és lebonyolítása.
  • Európai Bizottság által kiírt pályázatok népszerűsítése, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó szakmai segítségnyújtás.

 

A CEIPES NETWORK

A CEIPES Hungary Egyesület 2011-től a CEIPES Network európai hálózatának Magyarországot képviselő teljes jogú tagja.

egyesuletrol-2A CEIPES Networkegy európai hálózattal (Belgium, Görögország, Olaszország, Szerbia, Magyarország,Portugália, Spanyolország,  Törökország, Örményország) rendelkező, globális non-profit szervezet, amely a humánerőforrás– fejlesztés eszközeivel hozzájárul az európai közösség társadalmi, gazdasági, szociális és emberi fejlődéséhez, a béke, az esélyegyenlőség és az egyetemes emberi jogok teljesítése érdekében.

 

Átfogó célja: a fenntartható fejlődés elősegítése és támogatása, a helyi közösségek és az egyének képzése-fejlesztése; valamint az aktív állampolgáriság, európaiság előmozdítása, a társadalmi, közösségi részvétel fokozása a helyi-, nemzeti-, és nemzetközi együttműködés révén.

 

A szervezet tagjai kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a kölcsönös európai együttműködésen alapuló minőségi és a szakmai munkavégzésnek, ezért céljaik megvalósításához közösen létrehozott "Agenda" szerint végzik a munkájukat. A szervezeti működés alapja a partneri elégedettség, ezért a szervezet a szolgáltatásait igénybevevők igényei alapján folyamatosan elemzi, és szükség szerint változtatja, javítja tevékenységét.

A CEIPES Network munkatársai felsőfokú végzettséggel rendelkező, több éves nemzetközi tapasztalattal rendelkező fiatal szakemberek, akik fontosnak tartják a kölcsönös tanulás és a legjobb gyakorlatok átvételén keresztül az európai együttműködésre épülő szakmai munkát. Munkatársai nyitottak az innovatív fejlesztések iránt, folyamatosan az európai dimenzió megszilárdítását szolgáló integrációs programok megvalósításán és kulturális sokszínűség megőrzésen dolgoznak.

Az egyesület elkötelezett az Európai Unióban élő közösség támogatása iránt és közösségi szervezetek, intézmények, önkéntes csoportok közreműködésével együttműködésre alapozott képzési, kulturális, fejlesztő programokat valósít meg, támogató szociális szolgáltatásokat kínál. A szervezet a fentiek érdekében folyamatosan fejleszti –ha szükséges módosítja – a szervezeti működését meghatározó szabályozásokat, az évenkénti felülvizsgálat eredményei és működési tapasztalatai 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés