A falon túl projektünk

sdlogo-1

A Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által kiírt és koordinált "Struktúrált Ifjúsági Párbeszéd" keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetében lévő fiatalok részére, a „vállalkozóvá válás, a vállalkozói kezdeményezőkészség" kérdéseiről tartottunk filmvetítéssel egybekötött fórumot.

Projektünk célja, az Európai Unió Tanácsának a jelenlegi soros elnökségein napirenden lévő ifjúsági ügyek, mint „Vállalkozóvá válás, vállalkozói kezdeményezőkészség" kérdéseinek és problematikájának megvitatása volt, a projektbe bevont 91 fő fiatal körében. A program során a fiatalok a kinyilváníthatták véleményüket a „vállalkozóvá válás, a vállalkozói kezdeményezőkészség" témaköréhez kapcsolódó kérdésekben, amelynek eredményei feldolgozás után eljutnak az uniós döntéshozókhoz.

Nagyon fontos helyi szinten a fiatalok érdeklődésének felkeltése, valamint bevonásuk és motiválásuk az őket érintő ügyek döntéshozatalába. Ezért a projekt további célja volt a résztvevő fiatalok állampolgári tudatosságának erősítése, részvételi lehetőségük biztosítása a Európai Unió ifjúsági ügyeket érintő döntéshozási folyamataiban.

Tevékenységünket fontosnak tartottuk olyan intézményben is végezni, ahol a fiatalok lehetőségei korlátozottak, és az információk nem jutnak el hozzájuk, de büntetés letöltése utáni életükhöz elengedhetetlen. A program 2013. december elején kezdődött, mely során 6 csoportban vettek részt a fiatalok, összesen 91 fő. A program 2014. január 9-én zárult.

A program eredményeiről - az Intézmény belső szabályzatára és a személyes jogok tiszteletben tartására tekintettel - nem adhatunk további információt.

Mi az a Strukturált Ifjúsági Párbeszéd?

A strukturált párbeszéd egy konzultációs eszköz a fiatalok és az uniós döntéshozók között az ifjúságpolitika területén. Ezt az eszközt 2009-ben hozták létre annak érdekében, hogy a fiatal generáció, vagyis a 15-30 év közöttiek kinyilváníthassák a véleményüket az őket érintő kérdésekben és, hogy a válaszaik el is juthassanak az uniós döntéshozókhoz. A strukturált párbeszéd egy lehetőség, hogy a fiatalok és a döntéshozók megvitathassák az aktuális nemzeti és európai szintű ifjúságpolitikai kérdéseket, azonban egyben egy eszköz is arra, hogy az ifjúságpolitika megfeleljen az Európai Unió tagállamaiban élő fiatalok igényeinek és elvárásainak. Hangsúlyos még, hogy minél több fiatalhoz eljussanak az aktuális témák és kérdések és így az uniós döntéshozók minél több fiatal véleményét megismerhessék.